CERTIFICATES OBTAINED

angel-blau Certified Blue Angel
Certificat Àngel Blau
This certificate distinguishes products with low environmental impact during their life cycle.
Awarded to products that meet the criteria specific to reducing the environmental impact of manufacturing and recycling stages, packaging, use, broadcasting, and waste collection. In addition to environmental criteria, incorporates quality, security, energy and other. One of the most prestigious labels worldwide.
Certificat DIN EN 131
din-131
Certificat DIN EN 131
Certificat Àngel Blau
Certified DIN EN 131
Certificat DIN EN 131
This is a certificate that is included in a European project to regulate general safety regulations, requirements and use of ladders.
Certificat DIN EN 71/3
Certificat DIN EN 71/3
Certificat DIN EN 71/3din-71
Certificat DIN EN 71/3
Certified DIN EN 71/3
Certificat DIN EN 71/3
Aquest certificat es centra en les condicions químiques dels materials que formen part de la comercialització de joguines, obligats a complir amb la directiva comunitària sobre seguretat de les joguines (2009/48/CE).
Certificat DIN EN 71/3
reach
reach
reach
reach
reach
reach
Certified Reach
reach
Aquest certificat concedit per la EUROPEAN CHEMICALS AGENCY controla el registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de substàncies i preparats químics, per garantir la seguretat dels productes que han estat elaborats amb aquests.
iso50001
iso50001
iso50001
iso-50001
iso50001
iso50001
Certified ISO 50001
iso50001
És una normativa estàndard internacional per mantenir i millorar el sistema d’administració d’energia, incloent l’eficiència energètica, la seguretat energètica, i el ús i consum de la pròpia energia. Aquesta normativa promou que les organitzacions redueixin constantment el seu ús d’energia, i d’aquesta forma els seus costos energètics i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
iso14001
iso14001
iso-14001
iso14001
Certified ISO 14001
iso14001
Es tracta d’una altra normativa estàndard internacional, que acredita la certificació de protecció al medi ambient, i dóna suport al plans ambientals de qualsevol organització pública o privada que vetllin per la protecció del medi ambient.
Eucertplast
Eucertplast
Eucertplast
Eucertplast
eucertplast
Eucertplast
Eucertplast
Certified Eucertplast
Eucertplast
Es una certificació que segueix els estàndards europeus per poder avaluar el contingut del material reciclat provinent del reciclatge de plàstics i garantir-ne la qualitat. Està destinada només a les empreses que utilitzen plàstic reciclat “post-consum”.