CERTIFICATS OBTINGUTS

angel-blau Certificat Àngel Blau
Certificat Àngel Blau
Aquest certificat distingeix els productes amb baixa incidència ambiental durant el seu cicle de vida.
S’atorga als productes que compleixen amb els criteris propis de reducció del impacte ambiental en les etapes de fabricació i reciclatge, embalatge, ús, emissió, recollida i rebuig. A més a més dels criteris ambientals, incorpora els de qualitat, seguretat, consum d’energia i altres. És una de les etiquetes amb més prestigi a nivell mundial.
Certificat DIN EN 131
din-131
Certificat DIN EN 131
Certificat Àngel Blau
Certificat DIN EN 131
Certificat DIN EN 131
Aquest és un certificat que s’inclou en un projecte europeu per regular una normativa general de seguretat,  requisits i utilització de les escales de mà.
Certificat DIN EN 71/3
Certificat DIN EN 71/3
Certificat DIN EN 71/3din-71
Certificat DIN EN 71/3
Certificat DIN EN 71/3
Certificat DIN EN 71/3
Aquest certificat es centra en les condicions químiques dels materials que formen part de la comercialització de joguines, obligats a complir amb la directiva comunitària sobre seguretat de les joguines (2009/48/CE).
Certificat DIN EN 71/3
reach
reach
reach
reach
reach
reach
Certificat Reach
reach
Aquest certificat concedit per la EUROPEAN CHEMICALS AGENCY controla el registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de substàncies i preparats químics, per garantir la seguretat dels productes que han estat elaborats amb aquests.
iso50001
iso50001
iso50001
iso-50001
iso50001
iso50001
Certificat ISO 50001
iso50001
És una normativa estàndard internacional per mantenir i millorar el sistema d’administració d’energia, incloent l’eficiència energètica, la seguretat energètica, i el ús i consum de la pròpia energia. Aquesta normativa promou que les organitzacions redueixin constantment el seu ús d’energia, i d’aquesta forma els seus costos energètics i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
iso14001
iso14001
iso-14001
iso14001
Certificat ISO 14001
iso14001
Es tracta d’una altra normativa estàndard internacional, que acredita la certificació de protecció al medi ambient, i dóna suport al plans ambientals de qualsevol organització pública o privada que vetllin per la protecció del medi ambient.
Eucertplast
Eucertplast
Eucertplast
Eucertplast
eucertplast
Eucertplast
Eucertplast
Certificat Eucertplast
Eucertplast
Es una certificació que segueix els estàndards europeus per poder avaluar el contingut del material reciclat provinent del reciclatge de plàstics i garantir-ne la qualitat. Està destinada només a les empreses que utilitzen plàstic reciclat “post-consum”.